Cenik storitev Opti.Space


1. Cena storitve, ki so jih dolžni plačati kupci storitve

Ko je rezervacija potrjena, kupci storitve plačajo celotno ceno storitve kot je navedeno na spletni strani opti.space za določen prostor/storitev.

Kupci storitve se s končno višino cene storitve seznanijo na spletni strani (v koraku checkout), preden opravijo rezervacijo.

2. Cena storitve za ponudnika

Ceno za storitve (vključno z davki, če jih je potrebno zaračunati) ponudnikom zaračunamo vsakokrat, ko je rezervacija napravljena: Znesek cene storitve za ponudnika je:

Za urne in dnevne rezervacije:
- 18.3% od celotne bruto cene storitve
Za tedenske in mesečne rezervacije:
-18.3% od celotne bruto cene storitve

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Znesek cene storitve opti.space je obračunan in plačan opti.space ob samem plačilu kupca storitve.