Politika odpovedi Opti.Space

Ne glede na to, ali rezervirate prostor za uro ali 6 mesecev (oz. dlje), Opti.Space poskrbi, da so vam zagotovljeni pošteni pogoji rezervacije.

Urne in dnevne rezervacije
Rezervacija se zaračuna ob potrditvi le-te. Rezervacija, ki jo preklicete v roku do 24 ur (ali drugačno obdobje, ki ga določi ponudnik) pred nacrtovanim začetkom korišcenja le-te, bo zaracunana v višini 5% celotne cene storitve, zaradi stroškov povezanih z odpovedjo, 95% zneska vam bo povrnjenih. Rezervacija, ki bo odpovedana manj kot v roku 24 ur (ali drugačno obdobje, ki ga določi ponudnik) pred zacetkom korišcenja le-te, bo kupcu storitve v celoti zaračunana in kupcu stroški le-te ne bodo povrnjeni.

Tedenske in mesecne rezervacije
Tedenske in mesečne rezervacije se zaračunajo ob rezervaciji za prvi polni teden ali mesec oz. drugace sorazmerno porazdeljeno obdobje. Cene storitev in davki, ki jih placajo kupci storitev, niso povračljivi, razen ce je to izrečno navedeno v tem pravilniku o politiki odpovedi. Ponudnik lahko ta sporazum brez razloga odpove najmanj šestdeset (60) dni pred iztekom končnega datuma rezervacije. Ponudnik lahko ta sporazum odpove z najmanj 60 dnevnim odpovednim rokom, če je bila za prostor sklenjena prodajna pogodba. Ponudnik ne more odpovedati te pogodbe drugače, kot je določeno v tem pravilniku o politiki odpovedi.