Cenik storitev Opti.Space za ponudnika


FREE OPTIMAL STARTER PREMIUM CORPORATE
GARANCIJA VRAČILA DENARJA* NE 3M 6M 6M
PREDSTAVITVENI PROFIL PROSTORA DA DA DA DA
AKTIVNO ISKANJE NOVIH STRANK NE NE DA DA
ŠTEVILO LOKACIJ 1 1 2 neomejeno
ŠTEVILO REZERVACIJ 0 /MESEC 12 / MESEC 100 / MESEC neomejeno
SISTEMSKO EMAIL OBVEŠČANJE NE DA DA DA
POTRJEVANJE REZERVACIJ NE DA DA DA
DIREKTNA KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIMI KUPCI NE DA DA DA
ZAPRT SISTEM ** NE NE DA DA
AVTOMATIZACIJA OBRAČUNOV (tudi mesečno) NE NE DA DA

VSE CENE SO V NETO ZNESKIH: ***
CENA NA MESEC 0 EUR 9.90 EUR 24.90 EUR 24.90 EUR za 2 lokaciji + 5€/vsaka dodatna lokacija
CENA NA LETO 0 EUR namesto 118,8 EUR 99.90 EUR namesto 298,80 249.90 EUR namesto 298,80 249.90 EUR + 50 EUR/vsaka dodatna lokacija
CENA ZA OPRAVLJENO REZERVACIJO rezervacija je možna s prestopom v plačljivi paket 3% od neto zneska najema (min 60c, max 3eur) 3% od neto zneska najema (min 30c, max 2eur) 3% od neto zneska najema (min 30c, max 2eur)
STROŠKI PLAČILNEGA POSREDNIKA (Stripe / Paypal) n/a po veljavnem ceniku plač. posr.
1.4% + €0.25 for European cards
2.9% + €0.25 for non-European cards
po veljavnem ceniku plač. posr.
1.4% + €0.25 for European cards
2.9% + €0.25 for non-European cards
po veljavnem ceniku plač. posr.
1.4% + €0.25 for European cards
2.9% + €0.25 for non-European cards


*Zaradi zagotavljanja visoke kakovosti rešitve Opti.Space vam nudimo garancijo na zadovoljstvo in vam v celoti povrnemo strošek uporabe softvera. Za uspešno uveljavljanje garancije se zavežete aktivno uporabljati rešitev (oddaja najemni prostor, se odziva na naše pobude, se odziva strankam, zagotavlja enotnost pogojev rezervacije v celotnem procesu oddaje), saj boste le tako lahko v celoti izkusili zadovoljstvo in uspešnost Opti.Space rešitve. V kolikor med aktivno uporabo ne boste realizirali nobenega posla oz. z rešitvijo ne boste zadovoljni, vam bomo strošek v celoti vrnili. (Strošek plačilnega posrednika je strošek, k iga ne zaračunavamo mi in ni predmet vračila.)


** v kolikor v določenih trenutkih ne želite več oddajati prostora novim/nepoznanim strankam (npr. imate dovolj znanih strank in želite rezervacije omogočati samo še njim), imate v zaprtem sistemu možnost nastavitve avtomatskega odzivnika novim strankam, da trenutno ne sprejemate novih strank ter vam ne bo potrebno ročno zavračati prošenj.


***Mesečne naročnine se zaračunavajo 1.v mesecu za tekoči mesec z 8 dnevnim rokom zapadlosti, letne naročnine se zaračunavajo ob pričetku uporabe z 8 dnevnim rokom zapadlosti, % najema pa se zaračunava 1.v mesecu za pretekli mesec. V paketu Free je znesek cene storitve Opti.Space obračunan in plačan ob samem plačilu kupca storitve ter je predmet pobota med Opti.Space in Ponudnikom.